Metode

Vi brenner for å hjelpe virksomheter med å skille seg ut i markedet. God kommunikasjon handler om å være relevant for målgruppene dine. Du kan ikke bare snakke om deg selv, men du må gjøre deg relevant i livene til folk og du må gjøre deg relevant i det samfunnet vi lever i. Da vil du også vinne hjertene.

​Et godt produkt er ikke lenger nok for å bli en merkevare som moderne forbrukere setter pris på, snakker varmt om og knytter lojalitet til. Et godt produkt blir i en konkurransepreget økonomi nærmest en hygienefaktor som det er selvfølgelig at du skal levere på, men dagens forbrukere forventer mer enn som så.

I dagens marked må man ha evne til å snu seg rundt kjapt og samtidig tenke kommunikasjon som noe helhetlig og langsiktig. All form for kommunikasjon må ikke bare være relevant for merkevaren, den må også være noe som merkevaren kan stille seg bak og leve etter. De tre prikkene i logoen vår representerer tre bærekraft-pillarer som vi mener er essensielle faktorer for å lykkes som kommersiell aktør i årene som kommer.

​Før så var pris og produktkvalitet de eneste store driverne for å gjøre seg attraktiv for en målgruppe. Nå er det mye mer sammensatt. Vi pleier å si at før kjøpte folk de billigste eggene, mens nå kjøper de eggene fra de lykkeligste hønene. Dette er nok ikke alltid tilfelle, men vi ser at de aktørene som tør å ta en samfunnsrolle, vil nyte godt av det i et marked der forbrukere teppebombes av budskap fra alle som ønsker å nå dem.

Vi hjelper våre kunder med å skape meningsfull kommunikasjon som bygger merkevarer over tid

_dsc2112
_dsc2165

Good-metoden

Something Good sine rådgivere har lang erfaring med innsikt og strategiarbeid fra både reklamebyrå, mediebyrå og analyse, og har vært involvert i utviklingen av en rekke kommunikasjons- og merkevarekonsepter. Innsikt er, sammen med kreativitet, vårt viktigste verktøy for å oppnå resultater. Vi vil alltid drøfte og avklare kommunikasjonsstrategien med kunde, og sørge for å ha enkle og tydelige strategier på plass før vi igangsetter de kreative prosessene. En god og tydelig strategi forplikter byrået og skaper tydelige føringer for hva våre kreative løsninger skal levere på.

Som følge av dette har Something Good investert i kompetanse og verktøy innen forbrukerinnsikt og markedsanalyse. Vi har tilgjengelig alle merkevare- medie og holdningsundersøkelser som benyttes som valuta av blant annet mediebyråene (bl.a TNS Gallup Forbruker & Media, Ipsos MMI og ACNielsen AdDynamix)

Dette gjør vi for å sikre at våre løsninger alltid skal ha et empirisk og sant fundament å bygge på. Og at løsningene er strategisk godt forankret – også i et målgruppeperspektiv.

Eksplorativ fase
Hypoteser

Vi starter åpent, basert på tall, innsikt og merkevare/ forretningsmål fra kunde.
good-metoden-elip

Målgruppe,
media og konkurrenter

TNS Gallup Forbruker & Media, Ipsos MMI og ACNielsen AdDynamix og YouGov.
good-metoden-elip

Kreativ
konseptutvikling

Utvikling av ideer basert på breif, innsikt og strategi
good-metoden-elip

Produksjon

Produksjon og ferdigstillelse av løsninger fra kreativ konseptutvikling
good-metoden-elip

Evaluering/ effekt

Alle investeringer bør ettergås i etterkant for å se om målene er nådd og for å sikre læring.
good-metoden-elip

Strategiplanlegging i 6 steg

1.

Forretningsmål

Kommunikasjon er et strategisk verktøy for å nå virksomhetens forretningsmål. Vi liker best å jobbe med konkrete og tallfestede forretningsmål.

2.

Source og Business

For å jobbe strukturert må vi ta stilling til hvor inntekter skal komme fra. Skal vi stjele andeler, skal vi utvide kategorien, skal vi selg opp, etc.

3.

Hvilke kunder ska sørge for at vi når målene

Her forsøker vi å beskrive kunden på en slik måte at man føler man blir kjent med vedkommende. Vi beskriver heller mennesker, enn målgrupper.

4.

Hva tenker/føler/gjør disse menneskene

Hvilke forhold har menneskene vi skal nå til vår merkevare og vår kategori? Hvilke holdninger, kunnskap og oppfatninger styrer adferden deres? Har de noen behov som ikke er dekket godt nok i dag?

5.

Hva ønsker vi at de skal tenke/føler/gjøre

Sett i sammenheng med forretningsmålet, på hvilke måter må vi forandre hva de gjør for at vi skal nå våre mål? Hvilken ny informasjon om vår merkevare og produkt vil kunne endre det de tenker, slik at de forandrer det de gjør?

6.

Hva kan vi si/gjøre for å flytte kunden fra A til B

Budskapet eller opplevelsen skal kunne forandre målgruppens adferd på en slik måte at vi når våre mål.

_dsc2143
Se prosjekt