2017

Alt starter i skolen

Client
Venstre
TEASER

Når vi startet arbeidet med Venstre tidlig i 2017 så handlet det primært om å jobbe strategisk og målrettet for å finne tilbake til vår egen stemme. Partiet var preget av å bli oppfattet som vinglete med lite substans i kommunikasjonen, og vår jobb ble å hjelpe dem spisse kommunikasjonen og lage en tydelig kommunikasjonsplattform.

Målet var å samle nok stemmer til å komme over sperregrensen og ha mulighet til å danne regjering. Noe de også lyktes med.

alt-starter-i-skolen-thumb-1-min
Løsning

Vi innledet arbeidet med et foredrag under Rikspolitisk Samling i Venstre hvor alle representanter fra alle lokallag ble kurset i hvordan fremstå troverdig og på en måte som representerer hele partiet. Slik hadde alle talspersoner det samme grunnlaget for å kunne snakke om partiets fokusområder.

 

Da det begynte å nærme seg valgkamp var jobben å finne frem til kjernen av det Venstre en gang ble oppfattet som; nemlig skole- og kunnskapspartiet. Dermed dannet vi slagordet “Alt starter i skolen”. Dette fungerer på flere måter godt for Venstre fordi det både underbygger Venstre som skolepartiet,  og deres tanke om at skolen er utgangspunktet for alt det Venstre ønsker at samfunnet skal være – Det være seg alt fra en bærekraftig økonomi via forskning og teknologi til miljø og skaperkraft i næringslivet.

 

Kampanjen bestod av en rekke taktiske uttak ved hjelp av videosnutter på boards og SoMe, print på busser og annonser på øvrige sosiale medier.

Resultater

Venstre hadde en særdeles spennende valgkamp og endte opp med å komme over sperregrensen og dannet en blågrønn regjering med Erna Solberg som statsminister i 2017.

video-poster
Se prosjekt