2022

Er du sikker på det?

Kunde
Human Etisk Forbund

Dette konseptet ble utarbeidet for Human-Etisk Forbund for å sette søkelys på viktigheten av kritisk tenking. Vi ønsket å gå i dybden på hvorfor konspirasjonsteorier får grobunn og mekanismene som settes i bevegelse når vi knytter vår identitet opp i et gitt verdensbilde.

artikkelbilde
En beretning om rasisme
En beretning om fordommer
Løsning

Etter et grundig innsiktsarbeid satt vi i gang med to veier inn i prosjektet. Den ene veien bestod i en vitenskapelig tilnærming hvor vi ønsket å forklare hvilken innvirkning falske nyheter og desinformasjon har på oss rent fysiologisk og hvordan dette slår ut i vrangforestillinger og resistens mot motargumenter. Se filmen nederst på siden.

Den andre veien ble å vise konsekvensene av desinformasjon og konspirasjonsteorier. Her fortelles tre historier fra mennesker som har opplevd det på kroppen og som senere har tatt et oppgjør med eget verdensbilde og egne verdier.

Se prosjekt