2020

Fremtiden formes nå

Kunde
Virke

Virke er medlemsorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge, og representerer derfor svært mange bedrifter. Virkes betydning både for samfunnet, de mange bransjene og ikke minst de mange ansatte, kan nesten ikke overvurderes. Utfordringen for Virke var flere, men noen av de viktigste var:

– For lav opplevd synlighet, som har medført en for lav kjennskap i viktige målgrupper og i samfunnet for øvrig.

– Media hadde ikke Virke top of mind, og de fikk derfor en utfordring med å være agenda-settere i media

– Lav gjennomslagskraft og synlighet medførte en for lav aksept og forståelse for den viktige rollen og betydningen Virke har

fremtiden-formes-na-thumb-1-min
Løsning

Sentrale spørsmål da vi gikk inn i arbeidet med Virke var om publikum virkelig forstår viktigheten av verdiskapning? I et land som på godt og vondt har levd i en nærmest lykke-kokong gjennom oljen i fem ti-år? Og er publikums forståelse av verdiskapning i endring, når erkjennelsen av at olje-alderen er på hell siger inn?

Norsk næringsliv er i stor grad bygget opp av små- og mellomstore bedrifter, og Virke representerer derfor svært mange ulike bransjer – som har ulike mål, målgrupper og nedslagsfelt. Og som på mange måter representerer fremtidens næringsliv.

Vi måtte derfor lete etter en kjerne som alle bransjene kunne forenes om og høste av, på tvers av mål, målgrupper og nedslagsfelt. Sentrale krav til konseptet var derfor at det skal ha lang levetid, forene bransjene og oppleves som sant og relevant for Virke i dag – og ikke minst: skape positivisme, selvtillit og fremtidstro.

Konseptet skulle være en overbygning for Virke som både skulle posisjonere Virke og ikke minst: være taktisk utløsende for å aktivere dagens medlemsbedrifter og bidra til å rekruttere nye medlemsbedrifter.

Dette var utgangspunktet for Virkes aller første kommunikasjonskonsept: Fremtiden Virker

fremtiden-formes-na-thumb-2-min
fremtiden-formes-na-thumb-3-min
video-poster
video-poster
video-poster
Resultater

Konseptet var utviklet og klar til lansering mars 2020. Så kom Corona…

Alt ble satt på vent når det gjaldt massekommunikasjon, og vårt fokus ble vridd til å bistå Virke med kommunikasjonsstrategi og PR gjennom hele krisen. Det ble satt krisestab og Something Good var en aktiv rådgiver for Virke i alt sentralt kommunikasjonsarbeid.

Corona-krisen ble på mange måter sannhetens øyeblikk for Virke betydning og rolle. Virke var offensive, tydelig i media, tydelig internt og fremsto som en enhetlig og samlet merkevare.

Something Good bistod Virke med posisjonsanalyse/effektmålinger, med formål å se hvilken effekt Virke som merkevare fikk av sine kommunikasjonsaktiviteter gjennom Corona-krisen, og resultatene var eksepsjonelle:
– Uhjulpen kjennskap økte fra 38% til 58% på 6 uker
– Medlemsveksten økte signifikant, og vokser fortsatt
– Betydningen og viktigheten av Virkes rolle økte – blant bedrifter og i befolkningen
– Preferansen styrket seg i betydelig grad

I krisens avsluttende fase i mai/juni, var tiden kommet for å ta frem konseptet og fokusere mer på betalt kommunikasjon. Var det noe Corona-krisen viste oss, var at fremtidsoptimisme var viktigere enn noen gang – og vårt konsept Fremtiden Virker var derfor mer sant og relevant enn noen gang. Og på mange måter har dette gitt oss bevis på at konseptutvikling som bygger på god og operasjonell innsikt alltid vil være en effektmessig riktig vei å gå for merkevarer og annonsører.

video-poster
Se prosjekt