2019

Frihet til å velge

Kunde
Human-Etisk Forbund

Humanistisk konfirmasjon er et kurs i livssyn og etikk hvor deltakerne blir
oppmuntret til selvstendig tenkning og refleksjon over etiske problemstillinger. Viktige temaer er livssyn, humanisme, kritisk tenkning og menneskerettigheter. Alle ungdommer som ønsker det kan velge Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn, men ingen blir medlem uten å melde seg inn selv. Selve kurset avsluttes med en høytidelig seremoni for konfirmantene der familie og venner er tilstede.

frihet-til-a-velge-min
Utfordring:

Filmen ble veldig godt mottatt og førte til en økning i antall innmeldinger i Human-Etisk Forbund denne perioden. Siden filmen gikk så bra, ble det også besluttet å ta den ut på kino, hvor den ble den nominert til årets Capa pris. Filmen bidro også til en økt stolthet internt i Human-Etisk Forbund.

Idé:

Underveis i prosessen med oppgaven la vi merke til hvor lite folk visste om Human-Etisk Forbund og alle kampsakene de har jobbet med opp gjennom tidene. Blant annet med å gi ungdom rett til å velge selv om de ønsker å bli konfirmert eller ikke. Og siden oppgaven kom i forkant av konfirmasjons-sesongen, var det naturlig for oss å ta tak i dette først. Så, for å sette fokus på Humanistisk konfirmasjon og feire at ungdom har hatt frihet til å velge selv siden 1951, bestemte vi oss for å lage en dansefilm hvor to konfirmanter danset seg opp gjennom tiårene fra 50-tallet og frem til nå. Filmen skulle være en feiring av ungdommen og få frem de viktigste
samfunnspolitiske bevegelse som har funnet sted opp gjennom tiårene. Mye har forandret seg på denne tiden, men det som har vært konsistent, er at Human-Etisk Forbund har gitt ungdom frihet til å velge selv og til å være seg selv. En viktig del av det å være ung og vokse opp, er jo å finne seg selv, og her har dans og musikk spilt en viktig rolle for veldig mange.

frihet-til-a-velge-image-1-min
Løsning

I forkant av filmen ble det gjort research på de siste tiårene. Her undersøkte vi de ulike ungdomsbevegelsene, musikkstilene, klesstilene og kampsakene som har vært sentrale for Human-Etisk Forbund opp gjennom årene for å ha et godt grunnlag i forkant av filmen. Etter dette inngikk vi et samarbeid med Ferdi Film som sammen med oss jobbet med å finne det perfekte castet og oppsettet for å få til den historiske reisen på best mulig vis. Da castet var satt ble det laget et lydspor tilpasset de ulike tiårene og en passende koreografi som plukket opp de viktigste stilartene. Her var det viktig at vi klarte å skape en gjenkjennelseseffekt hos seerne i både interiør, klesstil og dans for både unge og gamle. Noe reaksjonene på filmen tilsier at vi klarte bra. Filmen ble først og fremst delt i sosiale medier, men på grunn av den gode responsen ble den også tatt ut på kino i etterkant. I tillegg til hovedfilmen ble det laget en bakomfilm som viste prosessen bak produksjonen.

frihet-til-a-velge-image-2-min
frihet-til-a-velge-image-3-min
frihet-til-a-velge-image-4-min
Resultater

Filmen ble veldig godt mottatt og førte til en økning i antall innmeldinger i Human-Etisk Forbund denne perioden. Siden filmen gikk så bra, ble det også besluttet å ta den ut på kino, hvor den ble den nominert til årets Capa pris. Filmen bidro også til en økt stolthet internt i Human-Etisk Forbund.

video-poster
Se prosjekt