2019

Generasjonsmøter
Generasjons møter

Kunde
Livsglede for Eldre

Livsglede for Eldre arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag, og gjennom gode opplevelser bidra til å stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement.

artikkelbilder_lesing_2-1-min
Utfordring:

Livsgledebarnehager tilrettelegger for generasjonsmøter mellom barnehagebarn og beboere på eldre- og sykehjem. Disse generasjonsmøtene er svært verdifulle for både barna og de eldre, men konseptet er relativt ukjent. Vår oppgave gikk ut på å rekruttere flere Livsgledebarnehager, samt skape mer kjennskap rundt konseptet.

Idé:

Under arbeidet med denne kampanjen var det for oss viktig å få frem den gleden og energien som oppstår under møtene mellom barna og de eldre, men også den kunnskapsformidlingen som skjer dem imellom. Det er jo stor forskjell på hvordan barn og eldre reflekterer over livet, men vi kan lære noe av begge. Ut fra denne innsikten kom vi frem til løsningen “Generasjonsmøter”. Et kortspill som skal bidra til å skape den gode samtalen mellom barn og eldre.

Løsning

Som første ledd i kampanjen utviklet vi selve kortspillet. Her gjorde vi alt fra å utarbeide spørsmål til spillet, samt design og produksjon.
For å ta ut spillet i sosiale medier laget vi en film for Facebook som løftet frem viktigheten av disse generasjonsmøtene på en nær og ekte måte. Dette gjorde vi ved hjelp av en Livsgledebarnehage og et aldershjem i Oslo som ønsket å bidra med å spre budskapet og i løpet av en dag fulgte vi Livsgledebarnehagen på besøk hos eldrehjemmet. Her ble barna og de eldre satt sammen i par på to som fikk teste det nye spillet mens vi filmet. Og det ble det gullkorn av!

I tillegg til filmen leverte vi en rekke kortere snutter til Facebook og Instagram med de beste gullkornene fra innspillingen. Disse ledet interesserte inn på en side hvor de kunne lese mer om Livsgledebarnehager og registrering.

generasjonsmoter-image-1-min
generasjonsmoter-image-2-min
Resultater

Kampanjen førte til en betraktelig økning av registerte Livsgledebarnehager til glede for både små og store. Spillet har i etterkant av kampanjen blitt solgt i nettbutikken til Livsglede for eldre som et hjelpemiddel for barnehagene og eldrehjemmene. Disse har nå blitt solgt ut og nytt opplag er levert.

video-poster
Se prosjekt