2019

Hat er sterkt, men kjærlighet er sterkere

Kunde
Human-Etisk Forbund

Da 22 år gamle Edvin Eriksen ble slått ned på bussen på grunn av sin legning, valgte Human-Etisk Forbund å ta affære. Sammen med Something Good, fikk de gjenskapt bildet som viser en blodig Edvin rett etter hendelsen. 

artikkelbilder_lesing
Utfordring:

Vold mot homofile er et økende problem i Europa, men det skjer også her, i vår by. Politiet melder om en økning i anmeldt hatkriminalitet i Norge og at én av fem tilfeller handler om offerets legning.
Human-Etisk Forbund har et ønske om å si tydelig ifra om hva de mener om slike holdninger, som bryter med de humanistiske verdiene de står for.

Idé:

Etter hendelsen i Oslo hvor Edvin ble slått ned, verserte det et bilde av Edvin i media hvor ansiktet og hendene var dekket av blod. Bildet var så sterkt at det nærmest hadde noe ikonisk over seg. Slik kom idéen om å bruke bildet og forsterke det ikoniske uttrykket. 

Løsning

For å gjøre dette fikk vi hjelp av Børge Bredenbekk til å illustrere bildet og sammen med Edvins sitat “Hat er sterkt, men kjærlighet er sterkere, gav dette et symbolsk uttrykk som festet seg og og gav rom for ettertanke. Motivet av Edvin ble tatt ut stort i bybildet ved hjelp av digitale boards, takbuer på t-banen og sosiale medier. I tillegg til utendørs og digitalt ble det supplert med flere uttak. Adam Schjølberg stilte opp i en some-film hvor han åpent snakket om sin personlige historie og opplevelse av det å være homofil, samt det internasjonale aspektet med økende vold mot homofile. Da kampen mot homofobi var ett av to utvalgte temaer Human-Etisk Forbund valgte å sette fokus på denne høsten, ble det også laget en some-film for det andre, abortsaken. Her fikk vi med oss Kristin Gjelsvik, som snakket om abortmotstand og kampen for å bestemme over egen kropp. En kamp som ennå ikke er vunnet, da det i mange land skjer kraftige innskjerpinger som tvinger kvinner til å ta ulovlig abort.

hef-hat-thumb-1
hef-hat-thumb-2
Se prosjekt