2019

How to Jesus

Kunde
Humanistisk Ungdom

Humanistisk Ungdom jobber for å være en interesseorganisasjon og et livssynsfelleskap for unge, som fokuserer på kritisk tenkning og en vitenskapsbasert virkelighetsforståelse. Da vi så at alt for mange i Norge fremdeles trodde på den bibelske forklaringen av Jesu mirakler, bestemte vi oss for at dette måtte vi gjøre noe med!

how-to-jesus-thumb-min
Utfordring:

Humanistisk Ungdom er den uavhengige ungdomsorganisasjonen til Human Etisk Forbund. De er både en interesseorganisasjon for unge humanister og et livssynsfelleskap for unge som verdsetter kritisk tenkning, og har en vitenskapsbasert virkelighetsforståelse. Høsten 2019 skulle de ut på skolebesøk til videregående skoler og trengte i den forbindelse materiale de kunne ta med seg. Dette skulle skape litt oppmerksomhet, og fungere som en samtalestarter mellom de frivillige og studentene.

Idé:

Etter å ha kommet over statistikk som fortalte at 20 prosent fremdeles tror på den bibelske forklaringen av miraklene Jesus utførte, så bestemte vi oss for at dette måtte vi gjøre noe med. Vi valgte derfor å bruke humor til å vise absurditeten i miraklene og samtidig gi en forklaring på hvordan de faktisk kunne blitt gjennomført.

Løsning

Med dette var konseptet “How to Jesus” skapt. Her bruker vi en figur skapt av HUs egen logo, til å lage korte instruksjoner til hvordan også du
kan gjennomføre Jesu mirakler. Dette ble printet opp som en liten brosjyre, samt at det ble lagd plakater og some poster.

how-to-jesus-left-min
how-to-jesus-right-min
Resultater

Konseptet falt i smak hos målgruppen, og de frivillige fra Humanistisk Ungdom var veldig fornøyde med å få noe som gjorde det lettere å snakke med studentene. Brosjyren ble også plukket opp av avisen Vårt Land som lagde en forsidesak om den.

Se prosjekt