2019

Kirkevalget 2019

Kunde
Human-Etisk Forbund

I forkant av kirkevalget i 2019 mottok 3.1 millioner medlemmer av Den norske kirke en valgseddel til årets kirkevalg. Et momentum Human-Etisk Forbund ønsket å benytte seg av, da mange i denne perioden blir minnet på at de faktisk står som medlem i Den norske kirke.

kirkevalget-min
Utfordring:

Undersøkelser viser at en stor andel, i noen undersøkelser nær halvparten, av den norske befolkningen definerer seg som humanister uten gudstro. Noe som betyr at Human-Etisk Forbund har et stort potensiale for medlemsvekst. Svært mange av kirkens medlemmer er passive, som sjelden eller aldri bruker kirken. Mange av dem tror heller ikke på Gud. For dem er kirkevalgkortet en påminnelse om at de står som medlem. Vår oppgave ble slik å lage en kampanje som minnet disse på at det finnes et alternativ.

Idé:

De fleste nordmenn tar retten til å velge selv for gitt, men den muligheten har vi fordi andre har banet vei. Mange er ikke klar over hvilken rolle Human-Etisk Forbund har spilt i denne kampen, eller hvilke kamper de har kjempet for at vi skal ha frihet til å velge selv. Dette så vi på som en mulighet og bestemte oss for å lage en kampanje som ved hjelp av en tidslinje løftet frem et utvalg av de viktigste kampsakene Human-Etisk Forbund har stått i bresjen for opp gjennom tidene. Som kampen for selvbestemt abort og retten til å elske den man vil. Saker som den dag i dag fortsatt er under angrep fra flere hold og beviser hvorfor vi trenger en organisasjon som Human-Etisk Forbund. I tillegg til tidslinjen ønsket vi å lage en informasjonsfilm som var rettet mot ikke-kirkemedlemmer som hadde mottatt valgkort fra Den norske kirke i posten.

thumb_1770x1125_lesing-1
kirkevalget-image-2-min
kirkevalget-image-3-min
Løsning

Det var denne informasjonsfilmen som startet kampanjen og som på humoristisk vis forklarte hvordan det digitale sentrale medlemsregisteret til Den Norske Kirke ble opprettet i 1998, og hvorfor det førte til at så mange ikke-døpte og utmeldte havnet i registeret. Det var også denne filmen som provoserte Kirkerådslederen Gunleiksrud Raaum, som i et innlegg på
Facebook skrev at videoen brøt med “livssynspolitisk folkeskikk”. Til kritikken svarte kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund, Marit Øimoen: – Hvis jeg fornærmer noen i Den norske kirke, lever jeg godt med det. Etter å ha skapt dette momentet fulgte vi opp med en serie helsides annonser i en rekke nasjonale aviser som løftet frem de viktigste kampsakene. Disse ønsket vi at skulle være minneverdige, med et ikonisk preg og valgte derfor å samarbeide med selveste Børge Brendebekk fra byHands. Disse annonsene gjorde seg svært godt og fikk god respons både internt i organisasjonen og eksternt. Det ble derfor også laget innhold til sosiale medier basert på illustrasjonene, så vel som taktiske bannere og brosjyrer.

kirkevalget-image-4-min
Resultater

Kampanjen førte til en økning i nye medlemmer på 65 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode forrige kirkevalgår, og bidro slik til ny medlemsrekord i Human-Etisk Forbund.

video-poster
Se prosjekt