2019

Plass til alle typer familier

Kunde
Human-Etisk Forbund

Da den nye barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstads diverse antagelser om hva som definerer en normal familie ble kjent, følte Something Good og Human-Etisk Forbund at noe måtte gjøres. For vi kan ikke akseptere at statsråder har reservasjonsrett mot likestilling og likeverd.

plass-til-alle-typer-familier-min
Utfordring:

Vi kan ikke ha et samfunn hvor vi foretrekker heterofile familier, men aksepterer alle andre fordi vi er greie. Det er ikke slik det fungerer. Vi må ha et samfunn der alle barn føler seg velkomne og likeverdige, og her ligger det et stort ansvar på våre politikere som ikke kan forhandles bort. Det er ikke foreldrenes kjønn som er avgjørende om barn har en god oppvekst; det er verdiene vi formidler til barna våre. Det er kjærlighet, trygghet og en god havn de alltid kan komme tilbake til. Barna ser opp til oss – og vil også få med seg verdiene vi representerer. Derfor er det veldig viktig å kjempe for likeverd for alle barn, da alle har en grunnleggende rett til å bli behandlet med respekt.

Idé:

For å vise at alle familier er like mye verdt, uansett hvordan de er satt sammen, ønsket vi å lage en film til Facebook som løftet frem og viste det mangfoldet av familier som finnes i Norge i dag. For kanskje vi ikke er så ulike? Kanskje en familie med to fedre eller mødre har de samme ønskene for sine barn og de samme verdiene som andre familier?

plass-til-alle-typer-familier-image-1-min
Løsning

Når det dukker opp temaer som er såpass relevante for kundene våre, er man nødt til å snu seg rundt kjapt. Dermed tok det fire dager fra ideen kom opp til filmen var ute. I mellomtiden ble det jobbet iherdig med å finne folk som ønsket å stille opp, samt finne et passende produksjonsselskap og lokale. I dette tilfellet var vi så heldige å få med oss en haug med herlige mennesker som ønsket å stille opp for en god og viktig sak på kort varsel.

plass-til-alle-typer-familier-image-2-min
Resultater

Med filmen gikk Human-Etisk Forbund rett i kjernen på hva likeverd og menneskeverd betyr i Norge i dag. Den ble delt på Facebook til god respons.

video-poster
Se prosjekt