2019

Regnbuedugnaden
Regnbuedug naden

Kunde
Human-Etisk Forbund

Mandag 10. august 2019 ble regnbueflagget heist på rådhuset i Bømlo kommune for å vise støtte til “Storapride” i nabokommunen Stord. Det var formannskapet i Bømlo kommune som vedtok avgjørelsen, mot bare 1 stemme. Dette ble for hard kost for noen og kommunen ble anmeldt for brudd på flaggloven av partiet De Kristne. Det kunne ikke stå uimotsagt.

regnbuedugnaden-min
Utfordring:

Regnbueflagget har blitt et symbol på å støtte kampen for lesbiske og homofiles rettigheter. å henvise til flaggloven, var derfor en svært feig måte å kamuflere en form for snik- homofobi, hvor partiet De Kristne prøvde å begrense andres frihet til å elske den man vil. En rett som er fundamental i Human-Etisk Forbund. Saken opprørte derfor folk både sentralt og lokalt innad i organisasjonen, og det ble bestemt å ta grep.

Idé:

Da vi leste om anmeldelsen av Bømlo kommune, synes vi det hele var en trist sak. Tenk at noen kan ha så mye i mot andre at man lar seg provosere av et flagg og så skjuler man attpåtil fordommene sine bak en flagglov. Tankene våre gikk derfor til alle de unge som ennå ikke hadde kommet ut av skapet og vi var redd for hvilke signaler dette kunne gi. Vi bestemte oss derfor for å arrangere en “Regnbogedugnad” på rekordfart.

Løsning

På fire dager ble det kjøpt inn flagg og utstyr som på fredag ble fraktet til Bømlo Kommune. Her bidro lokale frivillige med å henge opp rundt 300 regnbueflagg natt til mandag. Flertallet av flaggene ble hengt opp sentralt i Bømlo, andre ble lagt på trappene til lokale, med en oppfordring om å vise sin støtte. Og om de gjorde! Mandags morgen våknet den lille kommunen opp til en by tapetsert med til sammen 300 store regnbueflagg og reaksjonene var overveldende. Det var ikke bare folket, men også pressen plukket opp hendelsen og nesten samtlige av de landsdekkende mediene dekket begivenheten. For å avsløre hvem som sto bak dugnaden, slapp Human-Etisk Forbund en film i deres sosiale medier til god respons. I tillegg til filmen, rykket Human-Etisk Forbund inn helsides annonser i Bømlo Nytt og Sunnhordland, hvor de takket de lokale for dugnaden.

video-poster
Se prosjekt